ارتباط با ما

فاکس:  35574129 - 041
تلفن همراه : 09147381259

آدرس : تبریز.خیابان امام.روبروی دبیرستان فردوسی.ساختمان پلاسما.طبقه 1.واحد 9
تلفن های تماس : 3 - 35572962 - 041